Tillämpningslösningar

Utöver rena färgmätningar är det med färgsensorerna från Micro-Epsilon även möjligt att utföra intensitetsmätningar, fullständighets- och förekomstkontroller eller bedömning av ytegenskaper. De kraftfulla True Color-färgsensorerna i serien colorSENSOR CFO möjliggör en 100-procentig kontroll i anspråksfulla industriella mätuppgifter och levererar exakta mätresultat.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80