Energiteknik: vindkraft, generatorer, stora motorer

För att säkerställa hög effektivitet i kraftverk och stora motorer är förebyggande underhåll en viktig faktor. Därför ställs mycket höga krav på givarna när det gäller noggrannhet, tillförlitlighet och kompakthet. Givare från Micro-Epsilon har visat sig vara ovärderliga när det gäller säker drift vid labbtester samt vid serieproduktion.

Expansionsmätning på betongvägg i en energilagringstank

Mätvärdet överförs till en PLC via det analoga gränssnittet (4 ... 20 mA). Detta möjliggör både datorstyrd processövervakning och fullständig dokumentation ...

Detaljer

Uppriktning av solpaneler

Att rikta in solpaneler i förhållande till solens rörelse ökar energiutbytet och därmed effektiviteten hos en solpanel. Endast då solpanelerna alltid står i en optimal vinkel mot solen kan de uppnå ...

Detaljer

Belastningstest av rotorblad i labbtest

Testriggar har utvecklats för belastningstest av rotorbladen på vindturbiner och simulerar de verkliga belastningarna som orsakas av kraftig vind och hårt väder. Rotorns spets kan ...

Detaljer

Minskning av ljudnivå i vindkraftverk

Vindkraftverk genererar miljövänlig energi men är ofta impopulära bland lokalbefolkningen eftersom de genererar oväsen. En av källorna till ljud från vindkraftverk är ...

Detaljer

Mätning av mellanrum av rotor i generator

För att övervaka rotorns beteende i generatorn mäter kapacitiva givare avståndet mellan stator och rotor. Trots höga temperaturer och elektromagnetiska fält erbjuder kapacitiva ...

Detaljer

Mätning av mellarum i vindkraftverkslager

Länge mättes mellanrum i lager i vindkraftverk under stillestånd baserat på taktilprincip. Därför krävdes långa inspektionsintervall, vilket ökar risken ...

Detaljer

Övervakning av spjällöppning

För att reglera lufttillförseln öppnas och stängs spjällen automatiskt beroende på temperaturutvecklingen. Dragvajergivare övervakar spjällets läge.

Detaljer

Mätning av avvikelser i bromsskiva

Virvelströmsgivare Eddy Current mäter bromsskivans axiella, radiella eller tangentiella avböjning. De robusta givarna är konstruerade för tuffa omgivningsförhållanden ...

Detaljer

Mätning av rörelse i fundament

Flera lasertrianguleringsgivare mäter avståndet från fundamentet för att upptäcka tornets rörelser. Hög mätfrekvens möjliggör omedelbar detektering av ...

Detaljer

Mobilt vibrationsmätningssystem för vindkraftverk

För vindkraftverk utan permanent installerat tillståndsövervakningssystem erbjuder test-, inspektions- och certifieringsorgan mobila vibrationsmätningssystem. De används för ...

Detaljer

Mätning av oljegap på axlar

Vid förebyggande underhåll bör oljegapet mätas d.v.s. oljan mellan lager och axel. Trots tryck, höga temperaturer och olja kan robusta virvelströmsgivare från Micro-Epsilon ...

Detaljer

Positionsövervakning vid förankring av stativ

I havsbaserade vindkraftverk fungerar stativ som grund. INC5701 lutningssensorer används för att övervaka inriktningen under monteringsprocessen.

Detaljer

Vibrationsmätning på drivenheten i vindkraftverk

Vibrationer i drivenheten (rotorobalans, överbelastning) kan leda till fel i komponenter och systemdelar om gränsvärden överskrids. En förutsättning för tidig upptäckt ...

Detaljer

Mätning av avstånd mellan maskinhus och torn

För att övervaka dragmomenten mäter virvelströmsgivare avståndet mellan maskinhuset, nacellen, och tornet. Det möjliggör tidig detektion av eventuella fluktuationer ...

Detaljer

Mätning av friktionsvärme på lager

Temperaturen i vindkraftverkets växellåda mäts kontinuerligt under drift. Uppvärmning kan vara en indikation på ett potentiellt problem med en komponent. Om ett visst tröskelvärde ...

Detaljer

Övervakning av tornets oscillation

Vindkraftverk utsätts för svängningar och stötar. För att undvika skador och dyra driftstopp övervakas dessa tornsvängningar. Om gränsvärden överskrids ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80