Energiteknik: vindkraft, generatorer, stora motorer

Mätning av mellarum i vindkraftverkslager

Länge mättes mellanrum i lager i vindkraftverk under stillestånd baserat på taktilprincip. Därför krävdes långa inspektionsintervall, vilket ökar ...

Detaljer

Belastningstest av rotorblad i labbtest

Testriggar har utvecklats för belastningstest av rotorbladen på vindturbiner och simulerar de verkliga belastningarna som orsakas av kraftig vind och hårt väder. Rotorns spets kan ...

Detaljer

Övervakning av spjällöppning

För att reglera lufttillförseln öppnas och stängs spjällen automatiskt beroende på temperaturutvecklingen. Dragvajergivare övervakar spjällets läge.

Detaljer

Övervakning av tornets oscillation

Accelerationsgivare används i vindkraftverk för att övervaka tornets svängning. Om oscillationen är för stark så vänds rotorns blad bort från vinden.

Detaljer

Mätning av mellanrum av rotor i generator

För att övervaka rotorns beteende i generatorn mäter kapacitiva givare avståndet mellan stator och rotor. Trots höga temperaturer och elektromagnetiska fält erbjuder ...

Detaljer

Uppriktning av solpaneler

Aligning solar panels in relation to the course of the sun increases the energy yield, and therefore the effectiveness of a solar panel. Only if the solar panels are always at an optimum angle to the sun, ...

Detaljer

Mätning av avstånd mellan maskinhus och torn

För att övervaka dragmomenten mäter virvelströmsgivare avståndet mellan maskinhuset, nacellen, och tornet. Det möjliggör tidig detektion av eventuella fluktuationer ...

Detaljer

Mätning av rörelse i fundament

Flera lasertrianguleringsgivare mäter avståndet från fundamentet för att upptäcka tornets rörelser. Hög mätfrekvens möjliggör omedelbar detektering av ...

Detaljer

Mätning av avvikelser i bromsskiva

Virvelströmsgivare Eddy Current mäter bromsskivans axiella, radiella eller tangentiella avböjning. De robusta givarna är konstruerade för tuffa omgivningsförhållanden ...

Detaljer

Mätning av friktionsvärme på lager

Temperaturen i vindkraftverkets växellåda mäts kontinuerligt under drift. Uppvärmning kan vara en indikation på ett potentiellt problem med en komponent. Om ett visst tröskelvärde ...

Detaljer

Mätning av oljegap på axlar

Vid förebyggande underhåll bör oljegapet mätas d.v.s. oljan mellan lager och axel. Trots tryck, höga temperaturer och olja kan robusta virvelströmsgivare från Micro-Epsilon ...

Detaljer
Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Georgios Mousiadis

Area Manager | Koder 10-19, 60-64, 69-98

+46 856 473 384

Skicka ett mail

Anders Mejlvang

Area Manager | Koder 33-36, 40-59, 65-68

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Jakob Geisler

Area Manager | Koder 20-32, 37-39 | Danmark

+46 856 473 380

Skicka ett mail

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389