Energiteknik: vindkraft, generatorer, stora motorer

Uppriktning av solpaneler

Uppriktning av solpaneler i förhållande till solens rörelse ökar energiproduktionen och därmed solparkens effektivitet. Lutningsgivare ser till att panelerna alltid är korrekt placerade.

Belastningstest av rotorblad i labbtest

Testriggar har utvecklats för belastningstest av rotorbladen på vindturbiner och simulerar de verkliga belastningarna som orsakas av kraftig vind och hårt väder. Rotorns spets kan förvrängas med upp till tio meter på grund av mekaniska belastningar. Dragvajergivare, med mätområden mellan tre och tio meter, används för att mäta förvrängningen. Två givare per dragpunkt mäter rotorns avböjning och vridning. Den digitala utsignalen används för ytterligare simuleringar.

Recommended sensor technology

Dragvajer lägesgivare

Mätning av mellanrum av rotor i generator

För att övervaka rotorns beteende i generatorn mäter kapacitiva givare avståndet mellan stator och rotor. Trots höga temperaturer och elektromagnetiska fält erbjuder kapacitiva givare från Micro-Epsilon oöverträffad mätnoggrannhet. Förutom kontinuerlig mätning vid förebyggande underhåll kan givarna också användas vid montering av generatorn.

Övervakning av spjällöppning

För att reglera lufttillförseln öppnas och stängs spjällen automatiskt beroende på temperaturutvecklingen. Dragvajergivare övervakar spjällets läge.

Recommended sensor technology

Dragvajer lägesgivare

Övervakning av tornets oscillation

Accelerationsgivare används i vindkraftverk för att övervaka tornets svängning. Om oscillationen är för stark så vänds rotorns blad bort från vinden.

Mätning av avstånd mellan maskinhus och torn

För att övervaka dragmomenten mäter virvelströmsgivare avståndet mellan maskinhuset, nacellen, och tornet. Det möjliggör tidig detektion av eventuella fluktuationer och vindkraftverket kan stoppas i tid när vindbelastningen är för hög.

Mätning av rörelse i fundament

Flera lasertrianguleringsgivare mäter avståndet från fundamentet för att upptäcka tornets rörelser. Hög mätfrekvens möjliggör omedelbar detektering av vibrationer. Beroende på antalet installerade givare kan detaljerad utvärdering av vibrationsbeteendet bestämmas. När tornets rörelse är för kraftigt så vänds rotorns blad från vinden för att undvika eventuell skada.

Recommended sensor technology

Smart laser triangulerings avståndssensor

Mätning av avvikelser i bromsskiva

Virvelströmsgivare Eddy Current mäter bromsskivans axiella, radiella eller tangentiella avböjning. De robusta givarna är konstruerade för tuffa omgivningsförhållanden och kan på grund av sin extremt kompakta design också integreras i begränsade installationsutrymmen. Givaren ger stabila mätresultat trots högt tryck och temperatur.

Mätning av friktionsvärme på lager

Temperaturen i vindkraftverkets växellåda mäts kontinuerligt under drift. Uppvärmning kan vara en indikation på ett potentiellt problem med en komponent. Om ett visst tröskelvärde överskrids kan åtgärder vidtas direkt eller planering av underhåll kan göras.

Mätning av oljegap på axlar

Vid förebyggande underhåll bör oljegapet mätas d.v.s. oljan mellan lager och axel. Trots tryck, höga temperaturer och olja kan robusta virvelströmsgivare från Micro-Epsilon erbjuda hög mätnoggrannhet och kontinuerlig information angående avståndet.

Recommended sensor technology

eddyNCDT 3001
Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Georgios Mousiadis
Area Manager | Koder 10-19, 60-64, 69-98

+46 856 473 384

Skicka ett mail

Anders Mejlvang
Area Manager | Koder 33-36, 40-59, 65-68

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Jakob Geisler
Area Manager | Koder 20-32, 37-39 | Danmark

+46 856 473 380

Skicka ett mail

box-head-newsletter1-800x280
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389