Mobilt vibrationsmätningssystem för vindkraftverk

För vindkraftverk utan permanent installerat tillståndsövervakningssystem erbjuder test-, inspektions- och certifieringsorgan mobila vibrationsmätningssystem. De används för prototypsystem i utvecklingsfasen, för produktions- och konstruktionsövervakning och för mätningar under drift. Micro-Epsilons högprecision och temperaturstabila accelerationssensorer används för mobila vibrationsmätningssystem. Accelerationssensorerna ger exakt information om exempelvis vibrationer som kan uppstå på rotorn, tornet eller generatorn.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80