Positionsövervakning vid förankring av stativ

I havsbaserade vindkraftverk fungerar stativ som grund. Vid montering av vindkraftverket på stativet måste det vara stabilt och ha en exakt horisontell inriktning. För att säkerställa detta övervakar INC5701 lutningssensorer förankringsprocessen och positionen på den övre änden av stativet som ska förankras under vattnet. Sensorerna överför positionsvärdet till fartyget varifrån hela förankringsprocessen styrs. Under processen verkar starka krafter på både fundamentet och på sensorerna medan stativet rammas in i havsbotten med hjälp av en krananordning. Sensorerna från Micro-Epsilon har hög stöttålighet och kan därför användas även i tuffa omgivningsförhållanden. När fundamentet har förankrats kan sensorerna tas bort för att återanvändas vid nästa övervakningsuppgift.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80