Plastproduktion

Temperaturövervakning av tunn plastfilm

Vid filmblåsning är beröringsfri temperaturmätning en krävande mätuppgift. Omgivande värmestrålning genomtränger tunna filmer och förvränger filmens inneboende strålning. De infraröda pyrometrarna CT-P3 och CT-P7 detekterar endast den infraröda strålningen som avges av plastfilmerna och ignorerar den genomträngda omgivande strålningen. Det är på detta sätt som detektering med hög precision av yttemperatur är möjlig.

Detektion av defekter på arbetsbänkar

Främmande föremål, ojämn fördelning av lim eller ojämnhet vid fogning kan leda till öppna fogar mellan bänkskiva och sidopanel. ScanCONTROL kontrollerar om det finns defekta fogar och deras storlek.

Recommended sensor technology

Laserskanner för precisionsmätning 2D/3D

Profilmätning av remsor och plattor

Systemet thicknessCONTROL används för tjocklekmätning av plåtar och bandmaterial. Beroende på mätuppgift och material utrustas mäthuvudet med olika givare som mäter antingen i ett fast spår eller traverserande. Omfattande mjukvarupaket och gränssnitt gör att uppmätta värden kan spelas in.

Enkelsidig tjockleksmätning av film

combiSENSOR kobinerar en virvelströmsgivare och en kapacitiv givare i samma hus. Det unika konceptet möjliggör enkelsidig tjockleksmätning av icke-ledande material som vilar på en metallyta. Användningsområdet är tjockleksmätning av plastfilm eller plastbeläggningar på metallplattor. Styrenheten, som är ansluten till givaren via en kabel, behandlar och beräknar signalerna som överförs via ett gränssnitt.

Termografi vid formsprutningsprocesser

moldCONTROL är en termografilösning för att upptäcka kvalitetsfluktuationer vid formsprutning. Den kompakta industriella värmekameran tar en termisk bild av komponenten direkt efter formsprutningsprocessen. Programvaran jämför de infraröda bilderna med lagrade referenser associerade med den aktuella produkten. De identifierade temperaturskillnaderna utgör grunden för en positiv/negativ bedömning och rapporteras tillbaka till hanteringssystemet.

Dubbelsidig tjockleksmätning

Beroende på respektive mätuppgift är det praktiskt att utföra en dubbelsidig tjockleksmätning. Två lägesgivare på var sin sida om materialet mäter tjockleken. Denna uppsättning är särskilt lämplig för mätningar med hög frekvens och på material som fladdrar omkring mycket. Micro-Epsilon erbjuder givare samt nyckelfärdiga system för dubbelsidig tjockleksmätning.

Spaltmätning på extruderade plastprofiler

Vid extrudering av högkvalitativa plastprofiler är överensstämmelse med snäva tillverkningstoleranser avgörande. För kvalitetssäkring används laserskannrar från Micro-Epsilon. Tack vare ytkompensationen upptäcker skannrarna profilerna på svarta gummiytor på ett tillförlitligt sätt. För mätning av spalter finns särskilda programvarupaket där olika parametrar enkelt kan väljas.

Recommended sensor technology

Laserskanner för precisionsmätning 2D/3D

Detektion av defekter på ytan av plastfästen

Ytor spelar en viktig roll i plastkomponenters funktion och estetik. Därför är inspektion av de synliga ytorna centralt för hundraprocentig kvalitetskontroll. Deflektometer-baserade system från Micro-Epsilon inspekterar blanka ytor och upptäcker även de minsta avvikelserna. De funna defekterna utvärderas och visas i 3D.

Mätning på transparent film vid produktion

Vid produktion av transparent film kan, förutom färgfluktuationer, även streck uppkomma. Med genomskinliga filmer mäts filmfärgen mycket exakt och snabbt med hjälp av färgmätningssystemet ACS7000 tillsammans med ACS3 transmissionsgivare.

Recommended sensor technology

In-line färgmätning colorCONTROL ACS7000

Färgmätning av extruderade detaljer

För att undvika defekta produkter och att spara resurser vid extrudering av plastprodukter är det avgörande att känna igen färgavvikelser, inte bara i slutet av processkedjan, utan redan under tillverkningsprocessen. Färggivarna colorSENSOR CFO används för färgigenkänning i processen och överför färgavvikelser direkt till styrsystemet.

Recommended sensor technology

Kompakt True Color Sensor färggivare

Inline colour measurement of plastic injection-moulded parts

In plastic injection moulding, the exact colour shade of the products is important, as the colour changes during cooling. To date, it has only been possible to measure random samples of cooled pieces. However, the colorCONTROL ACS inline colour measurement system from Micro-Epsilon can 100% inspect the products as they are extracted from the mould.

Temperature measurement for injection mould applications

Users of injection molding machines for plastics processing are facing increased quality requirements imposed by end-users, in particular for automotive applications. Because of this trend, the importance of inline temperature control right after extrusion as a global quality attribute is growing.

Non-contact film thickness measurement

In film production inline thickness measurement guarantees constant product quality. Micro-Epsilon's KS5 combination sensor measures the thickness of films in a non-contact and thus wear free process.

Thickness measurement using displacement sensors

Thickness measurement using displacement sensors is a wide application area. Basically there are distinctions between non-destructive/destructive, non-contact/with contact and one-side/two-sided thickness measurement. The Micro-Epsilon measuring techniques for thickness measurement are all emission-free whereby no emissions regulations of any kind have to be complied with. Thickness measurements must be performed both with contacting as well as with non-contact sensors whereby non-contact measuring techniques show advantages as regards accuracy and measuring speed. There is also a distinction between one-sided and two-sided thickness measurement. Two-sided thickness measurements are carried out with at least one pair of sensors which are installed together on one axis. This pair of sensors measures the target synchronously. The difference between the measurement results (C-A-B) produces the thickness of the measuring object. One-sided thickness measurements must only be performed with non-contact sensors. In doing so, the target is only measured with one sensor and either only a part of the target thickness (e.g. layer thickness) or the complete measuring object thickness is measured. Thickness measurements are mainly used in process control and quality assurance, e.g. for the control of extrusion systems or 100% checking of tube diameters.

Blown film thickness

The thickness of blown films is an important aspect in terms of constant quality in blown film production. Partially strong thickness tolerances can occur for the production in doing so. The blown film system from Micro-Epsilon measures the profile of the film with or without contact directly after the extrusion nozzle. Located on a reversing frame, the system continuously traverses the film tube and provides the data to the host system for controlling the extrusion nozzle.

Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Georgios Mousiadis
Area Manager | Koder 10-19, 60-64, 69-98

+46 856 473 384

Skicka ett mail

Anders Mejlvang
Area Manager | Koder 33-36, 40-59, 65-68

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Jakob Geisler
Area Manager | Koder 20-32, 37-39 | Danmark

+46 856 473 380

Skicka ett mail

box-head-newsletter1-800x280
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389