Plastproduktion

Micro-Epsilon erbjuder ett brett utbud av givare och lösningar för beröringsfri mätning vid plastproduktion. Dimensioner, tjocklek, temperatur, färg och präglingsmönster i rull- eller arkform kan mätas på ett tillförlitligt sätt i ett stort antal processsteg från extrudering via formning till vidare bearbetning.

Tjocklek på extruderad film

Tjockleken på extruderad film är en viktig aspekt när det gäller jämn kvalitet, men stora variationer kan förekomma under produktionen. Extrudersystemet från Micro-Epsilon ...

Detaljer

Rörmätning med hög precision

Med hjälp av ett specialanpassat system och genom slumpmässig provtagning inspekteras rör, rördelar och muffar noggrannt. Två givare i optoNCDT 1700-serien roterar monteras på ...

Detaljer

Inline-detektion av skyddande film på fönsterramar i PVC

Ramens plastprofiler förses med en skyddsfilm efter att de har extruderats. Filmen skyddar ramen mot defekter som kan uppstå vid transport och förvaring. Det noggranna färgmätningssystemet ...

Detaljer

Mätning av innerdiameter på rör

Systemet idiamCONTROL kontrollerar slitage i extruders genom mätning av innerdiametern. Ett mäthuvud skjuts in i hålet och integrerade kapacitiva givare genomför mätningen parvis. ...

Detaljer

Färgmätning av golvbrädor

Golvbrädor av plast är tillverkade av färgade granuler och formas genom djupdragning. Efter produktionsprocessen måste man försäkra sig om att golvbrädan är homogen ...

Detaljer

Detektion av defekter på arbetsbänkar

Främmande föremål, ojämn fördelning av lim eller ojämnhet vid fogning kan leda till öppna fogar mellan bänkskiva och sidopanel. ScanCONTROL kontrollerar om det ...

Detaljer

Ytkontroll i kupé och på instrumentpanel

För att upptäcka defekter på instrumentpaneler används inspektionssystemet surfaceCONTROL. Systemet möjliggör snabba, objektiva utvärderingar av alla formavvikelser, både på grova och släta ytor.

Detaljer

Profilmätning av remsor och plattor

Systemet thicknessCONTROL används för tjocklekmätning av plåtar och bandmaterial. Beroende på mätuppgift och material utrustas mäthuvudet med olika givare som mäter ...

Detaljer

Enkelsidig tjockleksmätning av film

combiSENSOR kobinerar en virvelströmsgivare och en kapacitiv givare i samma hus. Det unika konceptet möjliggör enkelsidig tjockleksmätning av icke-ledande material som vilar på ...

Detaljer

Inline färgövervakning av plastflaskor

Tack vare sin höga mäthastighet och färgnoggrannhet används colorSENSOR CFO200-sensorerna ofta för färginspektion av plastflaskor. Multi-teach-funktionen i colorSENSOR CFO-serien möjliggör definition av färggrupper som används för att lära in avståndsberoende färgavvikelser. Därför är CFO-färgsensorerna idealiska för tillförlitlig övervakning av olika partier och varianter.

Detaljer

Non-contact film thickness measurement

In film production inline thickness measurement guarantees constant product quality. Micro-Epsilon's KS5 combination sensor measures the thickness of films in a non-contact and thus wear free process.

Detaljer

Inline färgmätning av formsprutade plastdetaljer

Vid formsprutning av plast är produkternas exakta färgnyans viktig eftersom färgen förändras under kylning. Hittills har det bara varit möjligt att kontrollera slumpmässigt ...

Detaljer

Mätning på transparent film vid produktion

Vid produktion av transparent film kan, förutom färgfluktuationer, även streck uppkomma. Med genomskinliga filmer mäts filmfärgen mycket exakt och snabbt med hjälp av färgmätningssystemet ...

Detaljer

Inspection of polycarbonate sheets

colorSENSOR CFO200 sensors combined with the CFS3-A20 transmission sensor from Micro-Epsilon are used for this quality inspection. The measurement on the sheets takes place directly after cooling in the ...

Detaljer

Thickness measurement using displacement sensors

Thickness measurement using displacement sensors is a wide application area. Basically there are distinctions between non-destructive/destructive, non-contact/with contact and one-side/two-sided thickness ...

Detaljer

Detektion av defekter på ytan av plastfästen

Ytor spelar en viktig roll i plastkomponenters funktion och estetik. Därför är inspektion av de synliga ytorna centralt för hundraprocentig kvalitetskontroll. Deflektometer-baserade ...

Detaljer

Ytinspektion av självhäftande film

Inom industrin ökar behovet av självhäftande film. Vid produktion av filmen förekommer ofta fördjupningar och veck, vilket gör filmen oanvändbar. Därför ökar ...

Detaljer

Surface inspection of car attachments

High quality standards and the visual appearance of products are crucial factors in every industry sector. Visible parts presenting unwanted flaws suggest low quality. Particularly in the automotive industry, ...

Detaljer

Skickligt kombinerade optiska givare optimerar produktion av buntband

Det är viktigt att "bredden" och "höjden" på buntbandet såväl som "tandningen" övervakas under produktionen av banden. Dessa värden är avgörande för att säkerställa ett konsekvent och tillförlitligt resultat.

Detaljer

Inspektion av polykarbonatskivor

Färgmätprincipen som tillämpas vid mätning på transparenta polykarbonatskivor baseras på principen för transmitterat ljus. colorSENSOR CFO200-sensorer detekterar färgavvikelser från referensfärger som lärts in i förväg. Med sin höga ljusintensitet är CFO200 också lämplig för halvtransparenta föremål.

Detaljer

Färgmätning av extruderade detaljer

För att undvika defekta produkter och att spara resurser vid extrudering av plastprodukter är det avgörande att känna igen färgavvikelser, inte bara i slutet av processkedjan, ...

Detaljer

Färginspektion i produktion av plastflaskor

Tack vare sin höga mätfrekvens och färgnoggrannhet används colorSENSOR CFO200-sensorer ofta för färginspektion av plastflaskor. Multi-teach-funktionen i colorSENSOR CFO-serien möjliggör definition av färggrupper med avståndsberoende färgavvikelser. Därför är CFO-färgsensorerna idealiska för tillförlitlig övervakning av olika produktionsbatcher och varianter.

Detaljer

Spaltmätning på extruderade plastprofiler

Vid extrudering av högkvalitativa plastprofiler är överensstämmelse med snäva tillverkningstoleranser avgörande. För kvalitetssäkring används laserskannrar ...

Detaljer

Temperaturmätning vid formspruting

Användare av formsprutningsmaskiner för plasttillverkning står inför de ökande kvalitetskrav som ställs av slutanvändare, särskilt vid fordonsapplikationer. På ...

Detaljer

Mätning av sprayad skikttjocklek

Ytskiktet på bilens instrumentbrädor och för airbagsbeklädnad sprayas i en uppvärmd form med ett robotstyrt munstycke. Av säkerhetsskäl krävs extremt låga ...

Detaljer

Fuel filler flap inspection

During production of fuel filler flaps, small sink marks can appear on the visible side of the flap. These are only a few micrometers deep but visible to the human eye depending on the painting. As well as for production monitoring and inspection of incoming goods, the surfaceCONTROL system is used for the surface inspection of fuel filler flaps.

Detaljer

Temperaturövervakning av tunn plastfilm

Vid filmblåsning är beröringsfri temperaturmätning en krävande mätuppgift. Omgivande värmestrålning genomtränger tunna filmer och förvränger filmens ...

Detaljer

Termografi vid formsprutningsprocesser

moldCONTROL är en termografilösning för att upptäcka kvalitetsfluktuationer vid formsprutning. Den kompakta industriella värmekameran tar en termisk bild av komponenten direkt ...

Detaljer

Dubbelsidig tjockleksmätning

Beroende på respektive mätuppgift är det praktiskt att utföra en dubbelsidig tjockleksmätning. Två lägesgivare på var sin sida om materialet mäter tjockleken. ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80