Tillverkning och bearbetning av metall

Bending/smoothness of aluminium cast covers

After AL covers have been cast and prior to milling of the sealing surface the covers must be manually straightened and sorted into OK/NOK. This operation takes place in a rough environment (casting bay). The measuring technique that was used earlier (probes) are subject to a high degree of wear and had to be replaced in regular intervals. In order to minimise spare parts costs the customers have decided in favour of the non- contacting and non-wearing eddy-current measuring system. What is of special importance for the success of this measuring method is the fact that eddyNCDT eddy-current sensors, due to the possibility of 3-point-linearisation, supply reliable measuring values even with complex target geometries.

Monitoring mold deformations in aluminum die-casting

Monitoring tool deformation using inductive sensors based on eddy current enables high product quality combined with improved tool life and reduced rework. Usually, three to four eddyNCDT 3005 eddy current systems are used to ensure consistent gap monitoring.

A system consists of a compact and robust controller, which together with the cable and sensor form a solid unit. The integrated system design increases robustness and resistance to external factors, making the system insensitive to harsh industrial environments with high temperatures, dust, dirt or pressure, and delivers accurate results regardless of the environment. Due to the compactness of the eddyNCDT 3005 system, subsequent integration into an existing machine is possible at any time.

Monitoring metal sheet infeed during the pressing process

The measurement of the distortion is carried out using several optoNCDT 1420 laser triangulation sensors, which are placed around the metal sheet, either in the tool or on the side of the tool. The arrangement is chosen in such a way that the laser beam measures on the edges of the sheet, which is between the top and bottom of the tool. Due to the extremely small measurement spot size, the laser is therefore able to measure extremely small gaps between the two tool parts of less than one millimeter.

The measured values are transmitted via analog or digitally to the controller. They allow a conclusion to be drawn on how much material has flowed. This enables, for example, the pressing force to be controlled
during the ongoing process, reducing waste, material consumption, downtime and costs.

Micro-Epsilon laser triangulation sensors are rugged and can withstand high mechanical loads such as vibration and shock

Rullars diameter

Inom metallindustrin förs valsade band över på rullar för vidare transport. När banden sedan rullas av för vidare bearbetning är det viktigt att veta hur mycket material som har rullats av. Denna uppgift kan med enkelhet lösas genom att använda en optisk lagesgivare, optoNCDT ILR. Givaren mäter på rullens yta och registrerar därigenom den kontinuerligt minskande diametern.

Avrullning av metallband

Inom metallindustrin förs valsade band över på rullar för vidare transport. När banden sedan rullas av för vidare bearbetning är det viktigt att veta hur mycket material som har rullats av. Denna uppgift kan med enkelhet lösas genom att använda en optisk lagesgivare, optoNCDT ILR. Med givaren riktad mot rullens centrum mäter den avståndet till ytan och registrerar därigenom den kontinuerligt minskande diametern. Med hjälp av hjälp av bestämda algoritmer är det möjligt att beräkna materiallängden.

Mätning och inspektion av svetsfogar

Helautomatiska svetssystem används inom många industriområden och där krävs en hundraprocentig kvalitetskontroll för att uppnå defektfria svetsfogar. Laserskanners från Micro-Epsilon kontrollerar svetsfogen och detekterar omedelbart fel i fogens bredd- och höjdprofil.

Recommended sensor technology

Laserskanner för precisionsmätning 2D/3D

Detektering av dubbelplåt innan pressning

Innan plåt matas in i pressen används laseroptiska lägesgivare som möjliggör detektering av dubbelplåt. Två givare monteras, en över och en under plåten, och ger ett tjockleksvärde oberoende av arkens exakta position.

Tjockleksmätning på metallband

Vid tjockleksmätning av metallband har optiska metoder baserade på lasertriangulering många fördelar, jämfört med andra mätmetoder, eftersom givarna mäter beröringsfritt och därför utan slitage. Dessutom är det oberoende av materialegenskaper möjligt att utföra en exakt geometrisk mätning i förhållande till bandets yta. Micro-Epsilon erbjuder robusta mätsystem för C-ramar och O-ramar som fungerar oberoende av metallens legering.

Mätning av färg på zinkremsor vid produktion

Vid framställning av högkvalitativa remsor och plåtar gjorda av titanzink erhåller ytorna specifik behandling. Därför bestäms färgen på zinkprodukterna redan under produktionsprocessen.

Inspektion av svetsfog på rör

En perfekt svetsfog är viktigt för att erhålla ett tätt rör som inte läcker. scanCONTROL laserskannrar används därför vid spiralsvetsning för att rikta in svetskanterna. Detta ger en mycket pålitlig svetsprocess där det stora mätavståndet på 600 mm och skannerns skyddskapsling också är viktiga.

Mätning av innerdiameter på rör

Systemet idiamCONTROL kontrollerar slitage i extruders genom mätning av innerdiametern. Ett mäthuvud skjuts in i hålet och integrerade kapacitiva givare genomför mätningen parvis. Mäthuvudets position längs längdaxeln mäts genom kontroll av kabellängden. På detta sätt fås information om diametern för varje position av mäthuvudet.

Bredd på remsor vid trimning av metallband

Eftersom olika bredder ofta krävs vid framställning av metallremsor måste banden trimmas efter rullningsprocessen. Två knivar styrs elektroniskt och deras position kontrolleras av två optoNCDT-lasergivare från Micro-Epsilon. Med hjälp av mätvärdena så kan överensstämmelse med måldimensionerna undersökas automatiskt så att manuell kontroll inte längre krävs.

Svetsfogsföljning vid inspektion av pipelines

Defekta svetsfogar är ofta orsaken till läckage på rörledningar. Därför inspekteras fogarna på utsidan efter svetsningen med hjälp av scanCONTROL laserskanner. Skannern, integrerad i en testutrustning, placeras på utsidan av röret. Efter manuell inriktning centreras skannern och kontrollerar fogen automatiskt.

Rörmätning med hög precision

Med hjälp av ett specialanpassat system och genom slumpmässig provtagning inspekteras rör, rördelar och muffar noggrannt. Två givare i optoNCDT 1700-serien roterar monteras på en platta och laserstrålarna vinklas i 90°, med hjälp av justerbara spegelar, för att mäta rörets inner- respektive ytterdiameter. Systemet skapar en detaljerad tjockleksprofil med hjälp av differensmetoden.

Dimension på aluminiumfälgar

Högsta kvalitet krävs vid tillverkning av aluminiumfälgar så att jämn drift uppnås vid efterföljande användning. För detta ändamål används Micro-Epsilons laserskannrar i scanCONTROL-serien. De är integrerade i en provbänk och detekterar där geometriska defekter på fälgen. Därför uppnås en hundraprocentig in-line kvalitetskontroll.

Recommended sensor technology

Laserskanner för precisionsmätning 2D/3D

Roller clearance

The distance of both rollers from each other or from the roller to the support surface is the crucial dimension for rolling processes for metals, plastics or other materials. In the case of sensitive processes and high material accuracies, the clearance must be checked constantly so that imminent rejection is avoided. The contacting inductive and the non-contact methods are suitable for this. In the case of contacting methods, the sensor is mounted on the outside on the roller guide. The change in clearance is transmitted to a plunger whose position change is measured by the inductive sensor. In the case of the non-contact method, the roller is between the transmitter and receiver of an optical micrometer. The emitted light curtain is partially covered by the roller. The remainder reaches the receiver through the gap. The gap can be calculated based on the light quantity measurement.

Spolens kant

Inom metallindustrin förs valsade band över på rullar för vidare transport. Det är viktigt att kontrollera positionen och kantförhållandet direkt före och även efter rullningen, optoCONTROL optiska mikrometrar används för att lösa denna uppgift. Om spolens kant ligger inom mätområdet under rullningen eller avrullningen kan kantens position, eller struktur, bestämmas. Denna teknik säkerställer att spolen är avrullad korrekt och att kvalitetet var korrekt.

Temperaturmätning av metallsmälta

Temperaturövervakning på flytande metall är viktigt för att upprätthålla lämplig processtemperatur vid gjutning. thermoIMAGER TIM M05 från Micro-Epsilon erbjuder det korrekta spektralområdet samt ett kontinuerligt mätområde från 900° C till 2000° C. Tack vare den höga bildfrekvensen på 1 kHz och den höga optiska upplösningen kan termiska bilder spelas in snabbt och tillförlitligt.

Temperaturmätning i varmvalsverk

I valsverk mäts formningstemperaturen kontinuerligt mellan de enskilda valsarna. Micro-Epsilons beröringsfria infraröda pyrometrar mäter med kort responstid och från ett säkert avstånd. För de olika metallerna och temperaturområdena finns IR-temperaturgivare och värmekameror med olika våglängder tillgängliga.

Temperaturmätning vid induktionshärdning

Spänningar i metallen kan uppstå vid induktionshärdning. Detta kan motverkas genom återuppvärmning till en bestämd temperatur som är lägre än härdningstemperaturen. Micro-Epsilons pyrometrar, med en bestämd våglängd, mäter temperaturen på ett säkert avstånd.

Profil på svetsfog

Svetsrobotar används ofta för automatisk sammanfogning av metaller. På synliga delar måste svetsfogen uppfylla vissa utseensemässiga kriterier, till exempel får det inte finnas några återstående svetsloppor. En laserskanner installeras direkt efter svetshuvudet för att säkerställa detta. Skannern mäter alla fogar och ser till att roboten utför korrigeringar vid behov.

Tjockleken på aluminium

Vid tillverkningen av aluminiumplåtar är det viktigt att plåtens tjocklek hålls konstant. Micro-Epsilon erbjuder system för bredd- och tjockleksmätning av varm- och kallvalsad plåt. De läges- och profilgivare som används fungerar oberoende av material eller legering. Sortimentet innehåller ramsystem som arbetar effektivt helt utan radioaktivitet.

Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Georgios Mousiadis
Area Manager | Koder 10-19, 60-64, 69-98

+46 856 473 384

Skicka ett mail

Anders Mejlvang
Area Manager | Koder 33-36, 40-59, 65-68

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Jakob Geisler
Area Manager | Koder 20-32, 37-39 | Danmark

+46 856 473 380

Skicka ett mail

box-head-newsletter1-800x280
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389