Tillverkning och bearbetning av metall

Intelligenta givare krävs på många platser i produktion, bearbetning, transport och lagring av metallmaterial. Här möjliggör givare effektiv och säker produktion samt problemfri bearbetning. Micro-Epsilon har kompetens och kunnande inom ett stort spektrum av applikationer: positionering av kranar, maskindelar och material, övervakning av tjockleken på metallband och plåtar samt profilmätning av pressgjutningar.

Diameter monitoring on seamless rolled rings

optoNCDT ILR2250-100 laser distance sensors from Micro-Epsilon are used for this measurement task. They operate on the phase comparison method, which provides reliable results even on red-hot glowing measuring ...

Detaljer

Diameter measurement of coils

optoNCDT ILR2250-100 laser distance sensors from Micro-Epsilon measure the coils based on the phase comparison method. For this measurement task, a sensor is mounted at a distance of 0.2 to 10 m facing ...

Detaljer

3D-skanning av komponenter före lasersvetsning

Komponenterna detekteras först av scanCONTROL laserskanner. Om komponentgeometrin kräver det görs detta från flera håll. Oavsett materialets reflektionsegenskaper ger sensorn ...

Detaljer

Optimering av svetsfog genom profilmätning

Inrotech A/S i Danmark förlitar sig på givare från Micro-Epsilon för att uppnå optimal kvalitet på svetsfogarna i en helautomatisk process. Företaget har utvecklat ...

Detaljer

3D-mätning av komponenter före plasmaskärning

För att behandla dessa enorma kupoler snabbt, helt automatiskt och med extrem precision, är det nödvändigt att bestämma deras form och exakta position inom produktionslinjen. Eftersom CAD-datan för kupolen ofta skiljer sig med flera centimeter från de faktiska dimensionerna så mäts dess 3D-profil, före bearbetning, med scanCONTROL 2900 laserkanner.

Detaljer

Böjning/jämnhet av aluminiumhöljen

Efter gjutning av Al-höljen och före fräsning av tätningsytorna så måste höljena positioneras och sorteras till OK/NOK. Denna operation sker i en tuff miljö (gjuterier). ...

Detaljer

Övervakning av deformation vid aluminiumgjutning

Övervakning av verktygsdeformation med hjälp av induktiva virvelströmsgivare möjliggör hög produktkvalitet kombinerat med förbättrad livslängd och minskat ombearbetande. ...

Detaljer

Övervakning av metallplåtars rörelse under pressprocessen

Mätningen utförs med hjälp av optoNCDT 1420. Flera givare placeras runt metallplåten, antingen i verktyget eller på sidan av verktyget. Givarna placeras så att laserstrålarna ...

Detaljer

Rullars diameter

Inom metallindustrin förs valsade band över på rullar för vidare transport. När banden sedan rullas av för vidare bearbetning är det viktigt att veta hur mycket material ...

Detaljer

Avrullning av metallband

Inom metallindustrin förs valsade band över på rullar för vidare transport. När banden sedan rullas av för vidare bearbetning är det viktigt att veta hur mycket material ...

Detaljer

Mätning och inspektion av svetsfogar

Helautomatiska svetssystem används inom många industriområden och där krävs en hundraprocentig kvalitetskontroll för att uppnå defektfria svetsfogar. Laserskanners ...

Detaljer

Detektering av dubbelplåt innan pressning

Innan plåt matas in i pressen används laseroptiska lägesgivare som möjliggör detektering av dubbelplåt. Två givare monteras, en över och en under plåten, ...

Detaljer

Tjockleksmätning på metallband

Vid tjockleksmätning av metallband har optiska metoder baserade på lasertriangulering många fördelar, jämfört med andra mätmetoder, eftersom givarna mäter beröringsfritt ...

Detaljer

Mätning av färg på zinkremsor vid produktion

Vid framställning av högkvalitativa remsor och plåtar gjorda av titanzink erhåller ytorna specifik behandling. Därför bestäms färgen på zinkprodukterna redan ...

Detaljer

Inspektion av svetsfog på rör

En perfekt svetsfog är viktigt för att erhålla ett tätt rör som inte läcker. scanCONTROL laserskannrar används därför vid spiralsvetsning för att rikta ...

Detaljer

Mätning av innerdiameter på rör

Systemet idiamCONTROL kontrollerar slitage i extruders genom mätning av innerdiametern. Ett mäthuvud skjuts in i hålet och integrerade kapacitiva givare genomför mätningen parvis. ...

Detaljer

Bredd på remsor vid trimning av metallband

Eftersom olika bredder ofta krävs vid framställning av metallremsor måste banden trimmas efter rullningsprocessen. Två knivar styrs elektroniskt och deras position kontrolleras av ...

Detaljer

Svetsfogsföljning vid inspektion av pipelines

Defekta svetsfogar är ofta orsaken till läckage på rörledningar. Därför inspekteras fogarna på utsidan efter svetsningen med hjälp av scanCONTROL laserskanner. ...

Detaljer

Rörmätning med hög precision

Med hjälp av ett specialanpassat system och genom slumpmässig provtagning inspekteras rör, rördelar och muffar noggrannt. Två givare i optoNCDT 1700-serien roterar monteras på ...

Detaljer

Dimension på aluminiumfälgar

Högsta kvalitet krävs vid tillverkning av aluminiumfälgar så att jämn drift uppnås vid efterföljande användning. För detta ändamål används ...

Detaljer

Valsmellanrum

Avståndet mellan valsarna eller från valsen till stödytan är avgörande för valsning av metaller, plast eller andra material. Vid känsliga processer och hög materialnoggrannhet ...

Detaljer

Spolens kant

Inom metallindustrin förs valsade band över på rullar för vidare transport. Det är viktigt att kontrollera positionen och kantförhållandet direkt före och även ...

Detaljer

Iron and steel molten mass - temperature measurement

Infrared temperature sensors from Micro-Epsilon measure the temperature of the molten mass in casting plants immediately before filling the moulds. The temperature values are used for monitoring the specified ...

Detaljer

Temperaturmätning av metallsmälta

Temperaturövervakning på flytande metall är viktigt för att upprätthålla lämplig processtemperatur vid gjutning. thermoIMAGER TIM M05 från Micro-Epsilon erbjuder ...

Detaljer

Temperaturmätning vid induktionshärdning

Spänningar i metallen kan uppstå vid induktionshärdning. Detta kan motverkas genom återuppvärmning till en bestämd temperatur som är lägre än härdningstemperaturen. ...

Detaljer

Temperaturmätning i varmvalsverk

I valsverk mäts formningstemperaturen kontinuerligt mellan de enskilda valsarna. Micro-Epsilons beröringsfria infraröda pyrometrar mäter med kort responstid och från ett säkert ...

Detaljer

Profil på svetsfog

Svetsrobotar används ofta för automatisk sammanfogning av metaller. På synliga delar måste svetsfogen uppfylla vissa utseensemässiga kriterier, till exempel får det inte ...

Detaljer

Tjockleken på aluminium

Vid tillverkningen av aluminiumplåtar är det viktigt att plåtens tjocklek hålls konstant. Micro-Epsilon erbjuder system för bredd- och tjockleksmätning av varm- och kallvalsad ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80