Maskinbyggnad

Som mångårig partner inom maskinbyggnad och maskindesign erbjuder Micro-Epsilon ett brett sortiment av givare och mätsystem. Miniatyrgivare integrerade i maskiner mäter maskinrörelse, position och förflyttning samt säkerställer säker maskindrift. Micro-Epsilons givare övervakar ett brett spektrum av produkter i olika storlekar som tillverkas i automatiserade och processintegrerade maskiner.

Speciellt i hårda omgivningsförhållanden med t ex olja, smuts, tryck, vibrationer och höga temperaturer är den höga mätnoggrannheten hos Micro-Epsilons givare oslagbar.

Kontroll av verktygsfästen i magasin

Moderna verktygsmaskiner har omfattande magasin med verktyg som kan plockas automatiskt. För att göra det korrekt måste verktygsfästena vara noggrannt positionerade och kontrollen ...

Detaljer

Övervakning av verktygets spännposition

Ofta används initiatorer och kopplingsringar, som tillhandahåller en växelsignal, för att övervaka spännpositionen i högpresterande verktygsmaskiner. Men dessa kräver ...

Detaljer

Positionering med nanometerprecision i litografimaskiner

För att belysa enskilda komponenter på skivan flyttar de litografiska enheterna skivan till respektive position. Kapacitiva lägesgivare mäter färdvägen för att möjliggöra ...

Detaljer

Tjocklek på garn

Konsekvent garntjocklek är en förutsättning i textilindustrin för att säkerställa produkter av hög kvalitet. De naturligt förekommande fluktuationerna i garntjocklek ...

Detaljer

Positionsmätning av dubbdocka

Dubbdockan är en viktig del av svarv- och fräsmaskiner. Den fungerar som stöd för långa arbetsstycken med hjälp av en centreringsspets som fäster i ett hål på ...

Detaljer

Optimering av svetsfog genom profilmätning

Inrotech A/S i Danmark förlitar sig på givare från Micro-Epsilon för att uppnå optimal kvalitet på svetsfogarna i en helautomatisk process. Företaget har utvecklat ...

Detaljer

Mätning av termisk längdexpansion på axlar

Spindle Growth System SGS 4701 är utvecklat speciellt för fräsmaskiner med hög bearbetningshastighet. På grund av värmen som genereras måste den linjära termiska ...

Detaljer

Detektion av främmande kropp inom medicinteknik

Källa: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG
Källa: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG

I denna applikation upptäcker MDS-givaren främmande kroppar vid förpackning av tabletter. Genom rörelse av överliggande rollers kan främmande kroppar mellan blisterförpackningen ...

Detaljer

Kantdetektering i kalandern på en pappersmaskin

Kalandrar används i pappersproduktion och bör förbättra slätheten ytan på slutprodukten. För att styra pappersbanan krävs exakt kantmätning. Micro-Epsilons ...

Detaljer

Aktiv kompensation för rörelser under mätprocessen

Hårda industrimiljöer ställer höga krav på optiska lägesgivare när exakta mätningar fortfarande måste kunna utföras, trots damm och höga bearbetningshastigheter. ...

Detaljer

Exakt justering av spalter i roterande krossar

Roterande krossar i stenbrott eller malmgruvor kan mala upp till 3500 ton material till önskad kornstorlek på en timme. I denna applikation genererar en excentrisk lagerbussning en roterande-oscillerande ...

Detaljer

Mätning av vevaxelns läge i slipmaskiner

Mätuppgiften innefattar positionsmätning av vevaxeln med mikrometerprecision med hjälp av virvelströmsbaserade induktiva sensorer. Både en kontinuerlig avståndskontroll och ett konsekvent avstånd ...

Detaljer

Kompensation för axiell förlängning av axlar

På grund av värmen som genereras måste den termiska expansionen av axeln i maskinverktyget kompenseras med hög precision för att hålla verktyget i en exakt position. SGS-givaren, ...

Detaljer

3D-mätning av spiralfjädrar

Qsigma designade Spring Measurement System (SMS) för exakt 3D-mätning av spiralfjädrar och andra komponenter. Systemet används bland annat vid utveckling av prototyper och besiktning av seriedelar. ...

Detaljer

Beröringsfri tjockleksmätning av aluminiumband

För snabb upptäckt av felaktig tjocklek på aluminiumband används optoNCDT lasertrianguleringsgiavre som en modern alternativ lösning till isotopiska mätsystem. På mätplatsen ...

Detaljer

Automatisk diametertestning av axlar

The Vertical Gauging Unit (VGU) är ett mätsystem för exakt och beröringsfri mätning. Systemet är utrustat med fyra optiska mikrometrar och en lasersensor. Systemet möjliggör mätningar av axiella ...

Detaljer

Mätning av den radiella avvikelsen hos en kapklinga

Vid tillverkning av fanérremsor från ädelträ bestämmer kapklingans precision slutproduktens kvalitet. Höga krav ställs på fanérremsorna när det gäller ...

Detaljer

Biaxial undersökning av limbindning

För test av skjuv- och draghållfasthet för konstruktionslim, limmas två rör ihop (dubbelrörstest) och kläms fast på testbänken. Vidhäftningsskikten ...

Detaljer

Positionskontroll på robotar

Införandet av den internationella standarden ISO 9283 kräver nya beröringsfria mätmetoder. Mätsystemet för positionsmätning är sammansatt av en mätkub med en definierad vikt, en sensor och ett ...

Detaljer

Nivåmätning av flytande aluminium

Vid aluminiumgjuterier hälls smältan i formar för att bilda små göt, så kallade tackjärn. Smältans nivå i formningsprocessen är avgörande för ...

Detaljer

Mätning av ventilrörelse i livsmedelsindustrin

Källa: SIG Combibloc Group AG
Källa: SIG Combibloc Group AG

Vid fyllning av dryckesförpackningar är det viktigt att doseringen blir korrekt. Givaren mäter påfyllningsventilens rörelse och kräver flera växlingspunkter inom ett ...

Detaljer

Mätning av spindelslitage

För högfrekventa spindlar spelar verktygets exakta koncentricitet eller radialkast en avgörande roll. Beröringsfria, induktiva sensorer från Micro-Epsilon används för ...

Detaljer

Temperaturmätning vid formspruting

Användare av formsprutningsmaskiner för plasttillverkning står inför de ökande kvalitetskrav som ställs av slutanvändare, särskilt vid fordonsapplikationer. På ...

Detaljer

Detektion av kanter på tyger i skärmaskiner

Om materialbanans position inte är bestämd eller är felaktig kan detta leda till svinn på grund av felaktiga skär eller till maskinfel på grund av att styrsignaler saknas. ...

Detaljer

Övervakning av oljefilm i hydrostatiska lager

Hydrostatlager används i stora anläggningar och maskiner såsom stenkrossar, teleskopinstallationer etc. Att övervaka spalten för oljefilmen är en kritisk faktor eftersom ...

Detaljer

Övervakning av präglingsdjup

I präglingsmaskiner stansas bilkarossers ID in i fordonsramen. Präglingsdjupet måste ligga inom ett definierat toleransområde. För att placera präglingsverktyget detekterar ...

Detaljer

Positionsmätning i nollpunktsspännsystemet

I moderna verktygsmaskiner säkerställer nollpunktsspännsystem reproducerbar placering av arbetsstycken, spännstationer och arbetsstyckehållare. Magnetinduktiva sensorer från ...

Detaljer

Helautomatisk mätning av plåt

Dimensionics utvecklade mätbordet Disionic Sheet Control för helautomatisk testning av dimensionell noggrannhet på plåtar. Lasersensorerna från Micro-Epsilon mäter och kontrollerar bredd, längd, ...

Detaljer

Mätning av planhet i valsverk

Kraven på ytkvaliteten hos valsad plåt ökar ständigt. Det kan handla om stålplåt som exempelvis används för fronter i rostfritt stål i kök eller aluminiumplåt ...

Detaljer

Tillståndskontroll av lager

Oplanerade driftstopp på grund av lagerskador kan orsaka höga kostnader. Om skadorna upptäcks tidigt kan underhållsarbeten utföras under planerade driftstopp och kostnaderna ...

Detaljer

Analys av spalt i axialkolvpumpar

Hittills var mätning av spalter inne i pumparna inte möjliga på grund av de extrema kraven. Givarna måste vara resistenta mot höga hastigheter, höga tryck upp till 1000 ...

Detaljer

Mätning av motoraxlars vridstyvhet

En avgörande faktor för en motors livslängd och tillförlitlighet är motoraxelns vridhållfasthet. För att bestämma vridmotståndet detekterar INC5701 lutningssensorer vridningen av axeln vid definierad ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80