Maskinbyggnad

Gap analysis in axial piston pumps

So far, gap measurements inside the pumps were not possible because of the extreme requirements. The sensors must be resistant to high speeds, high pressures up to 1,000 bar and temperatures above 100 °C. Furthermore, the pumps are extremely compact, which significantly limits the space available for integration of sensors. Thanks to the extremely small sensor designs and their high pressure and temperature stability, the eddyNCDT inductive miniature sensors are ideal for this application. The eddyNCDT 3300 eddy current measuring system, which is one of the most powerful systems in the world, is therefore used on the test rig for evaluating the pumps.

Mätning av termisk längdexpansion på axlar

Spindle Growth System SGS 4701 är utvecklat speciellt för fräsmaskiner med hög bearbetningshastighet. På grund av värmen som genereras måste den linjära termiska expansionen av axeln i maskinverktyget kompenseras med hög precision för att hålla verktyget i en exakt position. SGS-givaren mäter expansionen, som orsakas av värme och centrifugallkraft, på axeln. Dessa mätvärden matas in i CNC-styrningen och kompenserar för eventuella positionsfel. SGS 4701 mäter enligt virvelströmsprincipen, denna beröringsfria mätmetod är friktionsfri och inte känslig för störningar orsakade av värme, damm och olja.

Recommended sensor technology

eddyNCDT SGS4701

Övervakning av verktygets spännposition

Ofta används initiatorer och kopplingsringar, som tillhandahåller en växelsignal, för att övervaka spännpositionen i högpresterande verktygsmaskiner. Men dessa kräver komplex justering och inställning. Analoga givare i LVP-serien från Micro-Epsilon erbjuder påtagliga förbättringar. Den cylindriska givaren integreras i frigöringsanordningen och mäter direkt dragstångens slag. På dragstången är en ring fastsatt, vilken fungerar som mål för givaren. Tack vare den mycket kompakta designen kan LVP-givaren användas universellt med mängder av olika verktyg. Givaren levererar en analog signal motsvarande rörelsen av dragstången när vektyget kläms fast. Följaktligen är kontinuerlig övervakning möjlig utan att växlingspunkten måste justeras mekaniskt. Den miniatyriserade givarens styrenhet kan antingen sitta vid mätpunkten eller i ett styrskåp. Tack vare sin höga noggrannhet bidrar LVP-givaren till att möta de ständigt ökande kraven på precision och tillgänglighet för maskinverktyg.

Positionsmätning av dubbdocka

Dubbdockan är en viktig del av svarv- och fräsmaskiner. Den fungerar som stöd för långa arbetsstycken med hjälp av en centreringsspets som fäster i ett hål på styckets framsida. För att bestämma spetsens position används kompakta dragvajergivare från Micro-Epsilon. Vajern är ansluten till centreringsspetsen och mäter dess läge.

Recommended sensor technology

Dragvajer lägesgivare

Kontroll av verktygsfästen i magasin

Moderna verktygsmaskiner har omfattande magasin med verktyg som kan plockas automatiskt. För att göra det korrekt måste verktygsfästena vara noggrannt positionerade och kontrollen sker med Micro-Epsilons lasergivare optoNCDT 1420 som mäter ovanifrån och från sidan. De smarta lasergivarna utmärker sig tack vare sin höga mätfrekvens samt exakta mätvärden trots kraftigt reflekterande metalliska ytor.

Recommended sensor technology

Smart laser triangulerings avståndssensor

Positionering med nanometerprecision i litografimaskiner

För att belysa enskilda komponenter på skivan flyttar de litografiska enheterna skivan till respektive position. Kapacitiva lägesgivare mäter färdvägen för att möjliggöra positionering med nanometerprecision.

Kompensation för axiell förlängning av axlar

På grund av värmen som genereras måste den termiska expansionen av axeln i maskinverktyget kompenseras med hög precision för att hålla verktyget i en exakt position. SGS-givaren, som har utvecklats av Micro-Epsilon, mäter expansionen som orsakas av värme och centrifugallkraft på axeln. Förutom mätning av linjär termisk expansion detekteras även givarens temperatur och ges som utsignal.

Recommended sensor technology

eddyNCDT SGS4701

Mätning av ventilrörelse i livsmedelsindustrin

Quelle: SIG Combibloc Group AG
Quelle: SIG Combibloc Group AG

Vid fyllning av dryckesförpackningar är det viktigt att doseringen blir korrekt. Givaren mäter påfyllningsventilens rörelse och kräver flera växlingspunkter inom ett mätområde på 35 mm. Den förseglade rostfria kapslingen i MDS-45-Mxx-serien är idealisk för livsmedelsindustrin.

Recommended sensor technology

Magnet-induktiva avståndssensorer

Detektion av främmande kropp inom medicinteknik

Quelle: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG
Quelle: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG

I denna applikation upptäcker MDS-givaren främmande kroppar vid förpackning av tabletter. Genom rörelse av överliggande rollers kan främmande kroppar mellan blisterförpackningen och täckmaterialet detekteras. Om ett fördefinieradt värde överstigs triggas ett larm.

Recommended sensor technology

Magnet-induktiva avståndssensorer

Monitoring embossment depth

In embossing machines, car body IDs are punched into the vehicle frame. The embossment depth must be in a defined tolerance range. In order to position the embossing tool, laser triangulation sensors from Micro-Epsilon detect the distance between the embossing tool and the component. After the embossment is finished, the sensor measures the profile of the embossment and ensures that all characters are embossed to the required depth.

Monitoring oil gaps in hydrostatic bearings

Hydrostatic bearings are used in large plant and machinery such as stone mills, telescopic installations etc. Monitoring the gap size is a critical factor, as any disturbances in the hydraulics can cause pressure drops, which in extreme cases, can cause the gap to close, resulting in damage to the bearings and ultimately system failure. Here, it is important to have a system that is easy to install as also ageing plants have to be retrofitted. Due to the long service life and the worldwide use of this plant, the sensor should be easy to replace. For this reason, non-contact eddy current displacement sensors of the eddyNCDT 3001 series are used.

Kantdetektering i kalandern på en pappersmaskin

Kalandrar används i pappersproduktion och bör förbättra slätheten ytan på slutprodukten. För att styra pappersbanan krävs exakt kantmätning. Micro-Epsilons laserskanners används för överföring av positionen av kanten direkt till styrsystemet. Mätning av kanterna gör det möjligt att bestämma bredden och att överföra detta värde till nästa steg i trimningsprocessen.

Temperature measurement for injection mould applications

Users of injection molding machines for plastics processing are facing increased quality requirements imposed by end-users, in particular for automotive applications. Because of this trend, the importance of inline temperature control right after extrusion as a global quality attribute is growing.

Active compensation for movements in the measurement process

Harsh industrial environments place high demands on optical displacement sensors – precise measurements must still be possible despite dust and high processing speeds. The optoNCDT 1750 and optoNCDT 2300 series of laser sensors have overcome these challenges for many years. However, if motion disturbances (e.g. belt movements, radial movements of pulleys, and base body vibrations) occur that are greater than the object being measured, the measurement process may be impeded or made impossible, for example folds in a belt.

Fluid level measurement of aluminium pig irons

In aluminium casting plants or foundries, the cast is poured into shape to form small bars, known as pig irons. The charging level in the forming process is critical in ensuring consistent weight of the pigs. Using a special non-contact measuring device, the depth of fill is recorded. For these applications, an Austrian system builder uses laser scanners. 

Measurement of the radial deviation of a cutter disk

During the manufacture of veneer strips from laminated wood, the precision of the cutting disk determines the quality of the final product. High demands are placed on the veneer strips in terms of dimensional conformance. The thickness of the strips must be less than 1 mm and may only have tolerances in the micrometer range.

In order to comply with the quality criteria, the radial deviation of the cutting disk is measured and monitored during the production process using a non-contact optoNCDT 2300 laser triangulation sensor. This means that high demands are placed on the measuring system: Dust, chippings and a shiny target surface must not affect the measurement accuracy. The cutting disk has a diameter of 3200 mm and is equipped with 24 knives. The rotation speed is 180 to 210 rpm.

Position checking on robots

The introduction of the international standard ISO 9283 demands new non-contacting measurement methods. The measurement system for the position measurement is composed of a measurement cube with a defined weight, a sensor and a support. The sensor is equipped with six U15 eddy current sensors. During the measurement the robot moves the measurement cube into the sensor range. The data from the eddy current sensors is passed via a fast interface to the PC where it is processed. Measurement inaccuracies due to linearity and tilting errors (parallelism between the sensor and measurement object) and thermal effects are additionally compensated in the measurement software.

Exact crusher gap adjustment in rotary crushers

Rotary crushers for quarries or ore mines can grind up to 3500 t of material to the desired grain size in one hour. For this purpose an eccentric bearing bush generates a rotary-oscillating movement of the crusher axle, thereby constantly changing the gap between the crusher jaws and the crushing cone. For grinding the set gap continuously moves along the inside perimeter of the crushing room. With a longdistance sensor in the hydraulic cylinder the crushing gap can be exactly adjusted by raising and lowering the axle.

Non-contact thickness measurement of aluminum

For the prompt detection of incorrect thickness of aluminum strips, optoNCDT laser triangulation sensors are used as modern alternative solution to isotopic measuring systems. At the measurement location, the sensors are mounted opposite to each other, above and below the conveyed aluminum strip. Regardless of the exact height position of the strip, the sensors provide the exact material thickness based on a simple distance signal coupling, F=Ref. - (A + B).

Flatness measurement in rolling mills

The requirements on the surface quality of rolled sheet metal are continually increasing. This may be steel sheet which is used, for example, for stainless steel fronts in kitchens, or also aluminum sheet used in the automotive field. The surface must be flawless to offer the customer a high quality visual appearance. Consequently, measurement equipment is employed in rolling mills to acquire the so-called flatness of the rolled sheet metal. Flatness is taken to mean the surface evenness of the sheet in the unstressed state.

Yarn thickness

A consistent yarn thickness is a prerequisite in the textile industry for high quality products. Therefore, the naturally occurring yarn thickness fluctuations must be eliminated. The yarn is drawn to a constant thickness using a stretching tool. The measured data for controlling the stretching tool are provided by an eddy current sensor which indirectly measures the thickness. The thickness is transmitted to the eddy current sensor using sensing rollers. After the stretching, the result of the processing operation is also checked by an eddy current sensor.

Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Georgios Mousiadis
Area Manager | Koder 10-19, 60-64, 69-98

+46 856 473 384

Skicka ett mail

Anders Mejlvang
Area Manager | Koder 33-36, 40-59, 65-68

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Jakob Geisler
Area Manager | Koder 20-32, 37-39 | Danmark

+46 856 473 380

Skicka ett mail

box-head-newsletter1-800x280
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389